foto: Fatalska
Ziemowit Szczerek

Kazik, ja tylko żartowałem

Piotr Sieklucki

Teatr Nowy Proxima, Kraków
Premiera 4.09.2020