photo: Fatalska
Ziemowit Szczerek

Kazik, I was just kidding

dir. Piotr Sieklucki

Teatr Nowy Proxima, Cracow
premiere 4.09.2020