foto: Dominik Werner
Henrik Ibsen

Nora

reż. Radosław Rychcik

Teatr Wybrzeże w Gdańsku
premiera 23.10.2020