foto: Marcin Wysocki

Black Fantasy

scenografia/instalacja dla wystawy zbiorowej Projekt Metropolis

Kurator Stanisław Ruksza
Muzeum Śląskie, Katowice
2015