foto: archiwum prywatne

Je brûle Paris!

scenografia i aranżacja wystawy zbiorowej

kurator: Stanisław Ruksza
Cite internationale des arts, Paryż
31.08 – 10.09.2015