photo: Paweł Bogacz
Witold Gombrowicz

Wedding

dir. Radosław Rychcik

Teatr Zagłębia, Sosnowiec
premiere 18.09.2020