photo: Marcin Oliva Soto
Tomasz Kireńczuk/Piotr Sieklucki

There was a life

dir. Piotr Sieklucki

Teatr Nowy Proxima, Cracow
premiere 7.12.2019