photo: Agnieszka Pięta-Jakubowska
Wasilij Sigariew

Hypnotist

dir. Jan Hussakowski

Teatr Nowy Proxima, Cracow
premiere 27.10.2018