Katarzyna Chlebny

Hydrogen embrittlement

dir. Katarzyna Chlebny

Teatr Nowy Proxima, Cracow
premiere 2.12.2022