photo: Artur Pławski

Lokal kategorii pierwszej

set design and arrangement of the exhibition

curator: Agata Berger
Muzeum Miejskie, Tychy
13.12 – 16.04.2016